Erhvervsparken Værkstedsgården

Velkommen til hjemmesiden for ejerforeningen Værkstedsgården 1-17 i Albertslund.

Værkstedsgården er opført i 1964 og projekteret af arkitekterne Per Breum og B. Parslov og ingeniør Ole Mehlsen for A/S Værkstedshuse. Den er organiseret som en ejerforening for at sikre virksomhedernes indflydelse på udformning og størrelse og for at skabe et fællesskab. I Værkstedsgården deles man om vedligeholdelse, varme, snerydning, kantine m.m.

Værkstedsgården er unik i sit udseende, men deler idégrundlag med en række andre lignende værkstedskvarterer i Danmark. Ideen til værkstedshusene begyndte i 1950 da Landsforeningen Dansk Arbejde foranstaltede opførelsen af Håndværkerbyen i Valby. Idéen var at sørge for billige og gode lokaler til mindre virksomheder. Bag projekteringen af værkstedsbyerne stod først og fremmest Landsforeningen Dansk Arbejde, der i 1959 blev videreført som a/s Danske Værkstedshuse. De hjalp initiativer som Værkstedsgården med finansiering, hvoraf en del kom fra Marshall-hjælpen, der udover fysisk genopbyning af Europa efter Anden Verdenskrig, også bistod med økonomisk hjælp til en række forskellige erhvervsinitiativer.

Værkstedskvarteret er det mindste af Albertslund Kommunes industriområder. Som navnet fortæller, har det historisk været et område tiltænkt mindre produktions- og servicevirksomheder, ligesom det er tilfældet i dag.

I modsætning til de omliggende boligområder orienterer Værkstedskvarteret sig ikke vinkelret på Roskildevej i nord-sydlig retning. Forklaringen skal findes i tiden før 1770, hvor den ældre Kongevejen blev nedlagt og udskiftningen af Vridsløselille endnu ikke havde fundet sted. Den nye Roskildevej blev anlagt som en snorlige, planeret vej syd for den gamle landevej mellem København og Roskilde og herved mistede Roskilde Kro sin gunstige beliggenhed. Kromanden, Peter With, opkøbte to af Vridsløselilles gårde med henblik på at bygge en ny kro langs den nye Roskildevej. Denne plan blev dog af økonomiske årsager aldrig gennemført. Den ene gårds jorde lå øst for Vridsløselille og dette jordstykkes form dikterede jordloddernes retning og denne orientering er sidenhen videreført, da man projekterede Værkstedkvarteret og Værkstedsgården, som derfor følger de oprindelige udstykningers retning.

Virksomheder i Værkstedgården

2talrent ApS

Albetslund El-Service ApS

Albertslund hjemmepleje

Bolsjehuset

Carmo AUTO

CURA IT A/S

Dansk Bilagsservice ApS

Dansk Installations Tekniq ApS

E-Touch ApS

Emooto

Festvognen Fætterguf ApS

Firefly

Freddys MC Værksted

Garde Hvalsøe

Glorious Enterprises

Graficon ApS

Gørtleren & Kleinsmeden

Huawei

Jan´s Autoværksted

J.M. Gulv & Rengøring ApS

Københavns Auktionshal

Lease Danmark ApS

Loft & Lys

Lorentzen & Klok VVS Service ApS

Magna Gruppen

Mortalin Lager

Nortelco

Plus Byg ApS

PMG Energy ApS

Præstegaard Tegnestue ApS

Riisbro Reklamegaver

Samlerbørsen & FRB Auktionshus

Schelhase Finmekanik

T3CMS ApS

Thysen Nielsen ApS

Virksomheder i gården - læs mere her