Dokumenter


Ordensregler

Her kan du læse ordensreglerne for Værkstedsgården:
Skilteplan

Ønsker man at opsætte firmaskilt bedes det gøre i henhold til nedenstående skilteplan :

  

Medlemsmøde 20.marts 2013 kl. 16.00

Til medlemmerne af ejerforeningen                             Hvidovre, 13. februar 2013

Vedr.: Ændring af vedtægter?

Albertslund Kommune har netop vedtaget en ny lokalplan, som også omfatter Værkstedsgården.

Lokalplanen giver mulighed for bredere anvendelse af lokalerne end tidligere, og går også videre end Værkstedsgårdens vedtægter på nuværende tidspunkt giver mulighed for.

Der er overvejelser i bestyrelsen om at fremsætte forslag til ændringer af vedtægterne ved førstkommende generalforsamling, men eftersom vedtægtsændringer kan have vidtrækkende betydning for de nuværende brugere og ejere, har bestyrelsen fundet det rigtigst at indkalde til et 

Medlemsmøde den 20. marts 2013 kl. 16.00,

hvor vi forud for generalforsamlingen vil orientere om mulige fordele og ulemper ved vedtægtsændringer.

Baggrund

Kort fortalt giver den nye lokalplan mulighed for bl.a. liberale erhverv og serviceerhverv.

Serviceerhverv omfatter bl.a. sportsklubber, kursusvirksomhed, kulturelle foreninger, sundhedsvirksomheder og festlokaler.

De nuværende vedtægter giver ikke mulighed for anvendelse til denne type aktiviteter, idet vedtægterne i § 21 bl.a. bestemmer, at anvendelsen kun kan omfatte aktiviteter der er

”…naturligt hjemmehørende i et værksteds- eller industrikvarter eller liberalt erhverv, kontor, udstilling og lagervirksomhed…”

Mød op!

Bestyrelsen håber med medlemsmødet at vi kan få en grundig drøftelse af ændringer så vi hver især er så afklaret som muligt til eventuel afstemning om ændringer på generalforsamlingen.

Bestyrelsen.

Virksomheder i Værkstedgården

2talrent ApS

Albetslund El-Service ApS

Albertslund hjemmepleje

Bolsjehuset

Carmo AUTO

CURA IT A/S

Dansk Bilagsservice ApS

Dansk Installations Tekniq ApS

E-Touch ApS

Emooto

Festvognen Fætterguf ApS

Firefly

Freddys MC Værksted

Garde Hvalsøe

Glorious Enterprises

Graficon ApS

Gørtleren & Kleinsmeden

Huawei

Jan´s Autoværksted

J.M. Gulv & Rengøring ApS

Københavns Auktionshal

Lease Danmark ApS

Loft & Lys

Lorentzen & Klok VVS Service ApS

Magna Gruppen

Mortalin Lager

Nortelco

Plus Byg ApS

PMG Energy ApS

Præstegaard Tegnestue ApS

Riisbro Reklamegaver

Samlerbørsen & FRB Auktionshus

Schelhase Finmekanik

T3CMS ApS

Thysen Nielsen ApS

Virksomheder i gården - læs mere her